Aanpassing Arei (deel 2 - september 2020)

Beste medewerkers, 

Deze schriftelijke toolbox gaat over de eerste 2 delen. In deze toolbox heb ik de verschillen met het oude AREI samengevat. Uiteraard gaan we dit later nog tesamen bespreken, maar mag ik (Jan) wel vragen om na het lezen van de info de vragen in te vullen en terug te bezorgen aan Toyah. De vragenlijsten liggen alsook klaar bij haar.

Bekijk gerust ook nog eens blad 11 (klik op link)=ALGEMEEN OVERZICHT NIEUW AREI (9 DELEN)

WE BEKIJKEN HIER DE VOORNAAMSTE VERANDERINGEN T.O.Z. HET OUD AREI:


DEEL 1    

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR HET ELEKTRISCH MATERIAAL EN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Het toepassingsgebied is uitgebreid (Klik hier voor blz. 8)

De “grenzen” van de installatie zijn nu vastgelegd (klik hier voor blz 9 – fig.1 – 2 -3) dit was vroeger dikwijls een twistpunt m.a.w. we weten nu waar de installatie van de klant begint.


DEEL2  

BEGRIPPEN EN DEFINITIES

  1. Installaties zijn ofwel huishoudelijk ofwel niet-huishoudelijk; de definities zijn nu duidelijk (alleen zijn de keuringsorganismen er nog niet uit hoe het gaat verlopen met technische lokalen -stookplaats appartementsgebouw, liftkamer enz... Klik hier voor blz.11klik hier voor blz.12 - Klik hier voor blz.13)
  2. Juist schema TN-C werd opgenomen in nieuw AREI.
  3. Veiligheidsslot: men zegt wat GEEN veiligheidsslot is (was niet opgenomen in oud AREI – Klik hier voor blz. 10)
  4. Afzonderlijk geïnstalleerde kabel of geleider = MOET MIN. 20 mm GEPLAATST WORDEN VAN EEN ANDERE KABEL OF GELEIDER (was in het oude AREI niet opgenomen)
  5. Wat is een belangrijke wijziging of uitbreiding van een installatie: dit is nu beter bepaald - voorbeelden zijn: 
  • Wijziging aardverbindingssysteem (bvb. van T.T naar T.N)
  • Een installatie aanpassen om een hoger vermogen te bekomen.           
  • Vervangen van een schakelbord, toevoegen van een kring...(dit was in het oud AREI veel onduidelijker)

Deel 2 bevat in het “nieuwe kleine AREI  Vinçotte” niet minder dan 64 blz.   

Belangrijk zal zeker zijn 2.12 (lees dit als DEEL 2 - HOOFDSTUK 12)

Schema’s, plannen en documenten van elektrische installaties EN veiligheidsinstallaties alsook kritische installaties (beiden nieuw)


Beste medewerkers, 

het lijkt misschien moeilijk en ingewikkeld maar dit is het zeker niet... Eens dat we weer persoonlijk contact mogen hebben zal het wel vlotter verlopen!


Aanpassing Arei (deel 2 - september 2020)

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x