1 oktober 2020

Aanpassing AREI (deel 3 - oktober 2020)

Deze toolbox gaat over deel 3  (nieuw AREI – BOEK 1) en betreft de kenmerken van de elektrische installaties die in de elektriciteitsleer hoofdzakelijk terug te vinden zijn op schema’s, plannen en andere documenten die samengevoegd het “dossier van de elektrische installatie“ uitmaken.

Er is in deel 3  telkens een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke installaties en niet-huishoudelijke installaties en dit zowel voor de  algemene voorschriften voor schema’s , plannen,... als voor de bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de stroombaanschema’s alsook voor de bijzondere voorschriften voor  de situatieplannen en eventuele zoneringsplannen.

De eisen zijn nu duidelijk vermeld in onderafdelingen 3.1.2.1 tot 3.1.2.3.

Merk ook op dat op blz. 55 – afdeling 3.1.3. de nieuwe eisen voor markeringen zijn opgenomen en dat een aantal begrippen werden toegevoegd (bv. VEILIGHEIDSINSTALLATIES: installatie voor het redden van mensenlevens)

We hopen voor het jaareinde de delen 1-2 en 3 die je toegestuurd kreeg via deze blog toch nog mondeling te bespreken en al jullie vragen te beantwoorden.

In bijlage is ook de VOLTA informatie toegevoegd die de wijzigingen aangeeft t.o.z.het vroegere AREI 1981

Gelieve de vragenlijst ingevuld te bezorgen aan Toyah en nogmaals dank voor de medewerking!Aanpassing AREI (deel 3 - oktober 2020)

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x